خبرهای مس رفسنجان

لیگ برتر فوتسال بانوان کشور

یکشنبه 27 شهریور 1401 09:40
338 بازدید

لیگ برتر فوتسال بانوان کشور

 

رایزکوصفادشت    مس رفسنجان

 یکشنبه 27 شهریور ماه 1401

 ساعت 11:00

 سالن ورزشی شهرداری صفادشت

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط