خبرهای مس رفسنجان

تیم بسکتبال بانوان مس رفسنجان که در لیگ دو کشور حضور دارد به مصاف تیم کاویان معدن مرکزی رفت و در یک رقابت نزدیک با نتیجه...

پنج شنبه 25 فروردین 1401 09:28

کاویان معدن مرکزی مس رفسنجان چهارشنبه 24 فروردین ماه 1401

سه شنبه 23 فروردین 1401 09:07

تيم بسكتبال دختران مس رفسنجان در دومين گام از مرحله رفت ليگ دسته دوم بانوان كشور امروز ١٢ اسفند در سالن دانشگاه آزاد فل...

پنج شنبه 12 اسفند 1400 20:38

پادما یدک ایرانیان مس رفسنجان

چهارشنبه 11 اسفند 1400 20:48

تيم بسكتبال دختران مس رفسنجان كه برای دومين سال متوالی در ليگ دسته دوم كشور با تركيبی از دختران توانمند بومی راهی اين مس...

چهارشنبه 11 اسفند 1400 18:12

مس رفسنجان کاویان معدن مرکزی

سه شنبه 10 اسفند 1400 17:24