خبرهای مس رفسنجان

سوپرليگ كاراته بانوان كشور با حضور ٩ تيم پيگيری می‌شود كه در پايان هفته سوم تيم صنعت مس رفسنجان بعد از قهرمان فصل گذشته...

جمعه 30 دی 1401 18:40

تيم كاراته بانوان مس رفسنجان با تركيبی از دختران ملی پوش و بومی راهی اين مسابقات شدند و در هفته دوم *چهار برد* مقابل تيم...

شنبه 17 دی 1401 20:56

دختر مستعد و توانمند تيم كاراته مس رفسنجان، *مونس كريم زاده* با عملکرد مطلوب خود به مرحله دوم اردو تيم ملی كاراته كشورما...

پنج شنبه 08 دی 1401 13:06

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، فاطمه زهرا سعيدآبادی كاراته كا مس رفسنجان توانست در رده جوا...

دوشنبه 07 آذر 1401 21:22
یکشنبه 27 شهریور 1401 13:53

ساجده جهانشاهی و فاطمه زهرا سعيدآبادی توانستند با كسب عنوان قهرمانی و مدال طلا به اردو تيم ملی جوانان جمهوری اسلامی ايرا...

شنبه 05 شهریور 1401 14:18
شنبه 01 مرداد 1401 19:02

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، در سومين روز از سومين مرحله ليگ كاراته وان دختران كشور كه ب...

سه شنبه 21 تیر 1401 15:43

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، یکشنبه ١٩ تيرماه دومين روز مسابقات ليگ كاراته وان، در رده س...

شنبه 18 تیر 1401 10:04

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، امروز شنبه ١٨ تير ماه استارت رقابت های ليگ كاراته وان دخترا...

پنج شنبه 16 تیر 1401 10:08