خبرهای مس رفسنجان

مس رفسنجان، شهرداری گرگان، كاله و اكسون تهران در گروه C این رقابت ها از چهارشنبه ٢٢ دی به مصاف يكديگر خواهند رفت.

دوشنبه 20 دی 1400 04:43

سروقامتان بسكتبال مس رفسنجان اولين ناكامی خود را بعد از پنج برد متوالی چشيدند.

دوشنبه 15 آذر 1395 09:02