خبرهای مس رفسنجان

کاویان صنعت خاورمیانه زرند مس رفسنجان یکشنبه 28 فروردین 1401

شنبه 27 فروردین 1401 21:48
پنج شنبه 04 آذر 1400 19:19

شروع برنامه استعداد یابی و تست گیری تیم فوتسال (لیگ ۲) باشگاه مس رفسنجان زمان برگزاری: دوشنبه ۳ آبان ماه لغایت چهارشنب...

جمعه 30 مهر 1400 12:12