خبرهای مس رفسنجان

لیگ دو فوتسال کشور

شنبه 27 فروردین 1401 21:48
792 بازدید

لیگ دو فوتسال کشور

 

کاویان صنعت خاورمیانه زرند     مس رفسنجان


یکشنبه 28 فروردین 1401

ساعت 22:00

سالن اداره کار زرند


روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط