خبرهای مس رفسنجان

روز فرهنگ پهلوانی و زور خانه ای را گرامی می داریم

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 08:41

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان،عصر امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ و مقارن با اعیاد شعبانیه،...

دوشنبه 16 اسفند 1400 22:23