خبرهای مس رفسنجان

کادر تیم کاراته بانوان باشگاه مس رفسنجان

یکشنبه 19 شهریور 1402 13:27
766 بازدید


کادر تیم کاراته بانوان باشگاه مس رفسنجان

◀️ مدیر فنی: فاطمه رحمانیان
◀️ سرپرست: مریم السادات حسینی
◀️ سرمربی: الهه رضازاده
◀️ مربی: ویدا کشاورزی
◀️ تدارکات: نادیا نادری

🔸️روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط