خبرهای مس رفسنجان

جذب چهار بازیکن بومی امید در تیم بزگسالان

یکشنبه 04 مهر 1400 05:45

کسب مقام قهرمانی تیمی ایران در مسابقات زیر ۱۷ سال مدارس آسیا با حضور حامد بهروزی مقدم شطرنج باز باشگاه صنعت مس رفسنجان

پنج شنبه 14 مرداد 1400 12:09
جمعه 02 آبان 1399 11:07

شطرنج باز باشگاه صنعت مس رفسنجان نایب قهرمان المپیاد استعدادهای برتر کشور حامد بهروزی مقدم، شطرنج باز باشگاه صنعت مس رف...

چهارشنبه 07 آذر 1397 12:31

سروقامتان بسكتبال مس رفسنجان اولين ناكامی خود را بعد از پنج برد متوالی چشيدند.

دوشنبه 15 آذر 1395 09:02