خبرهای مس رفسنجان

لیگ برتر فوتبال کشور

شنبه 09 مهر 1401 12:59
750 بازدید

لیگ برتر فوتبال کشور

هفته هفتم

صنعت نفت آبادان      مس رفسنجان

 یکشنبه 10 مهرماه 1401

 ساعت 19:00

 ورزشگاه شهدای فولاد

بدون حضور تماشاگر

 روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط