خبرهای مس رفسنجان

لیگ برتر فوتبال امید کشور

شنبه 09 مهر 1401 14:10
84 بازدید

لیگ برتر فوتبال امید کشور

هفته اول

تراکتور تبریز    مس رفسنجان

یکشنبه 10 مهرماه 1401

ساعت 16:00

ورزشگاه شهرداری تبریز

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط