خبرهای مس رفسنجان

چهارمین خرید تیم بسکتبال آقایان باشگاه مس رفسنجان در فصل جدید

شنبه 19 شهریور 1401 11:48
70 بازدید

چهارمین خرید تیم بسکتبال آقایان باشگاه مس رفسنجان در فصل جدید

آرش ثابتی کاپیتان ملی پوش و سرعتی فصل قبل خوزستان با حضور در دفتر معاون فنی باشگاه، آقای علیزاده با عقد قراردادی رسمی به تیم بسکتبال مس رفسنجان پیوست.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط