خبرهای مس رفسنجان

جام حذفی

جمعه 19 فروردین 1401 21:47
726 بازدید

 جام حذفی 


خلیج فارس ماهشهر    مس رفسنجان

 شنبه 20 فروردین 1401

 ساعت 20:15

ورزشگاه تختی آبادان

پخش زنده از شبکه استانی کرمان و شبکه مس (آیو)


روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط