خبرهای مس رفسنجان

آغاز نام نویسی و ثبت مدارک بازیکنان فوتبال آکادمی و رده های سنی باشگاه صنعت مس رفسنجان

شنبه 20 فروردین 1401 09:33
1412 بازدید

آغاز نام نویسی و ثبت مدارک بازیکنان فوتبال آکادمی و رده های سنی باشگاه صنعت مس رفسنجان

باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان در نظر دارد جهت انتخاب بازیکن نخبه برای رده های سنی و آکادمی اقدام به نام نویسی و ثبت مدارک از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ تا ۱۴۰۱/۲/۲۰ نماید.

متولدین ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ تا ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ با مراجعه به لینک مشخص شده،نسبت به ثبت نام اولیه و تکمیل مدارک اقدام نمایند.

https://mesrafsanjan.com/enter-talent

بدیهی است انتخاب و حضور کلیه بازیکنان آکادمی و رده های سنی در تمرینات و مسابقات رسمی کشور منوط به ثبت نام و تکمیل مدارک می باشد.

🔸️روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان