خبرهای مس رفسنجان

باشگاه مس رفسنجان

یکشنبه 02 مرداد 1401 09:05
65 بازدید

روابط عمومی و رسانه باشگاه مس رفسنجان به اطلاع عموم و علاقه مندان به ورزش فوتسال میرساند
باشگاه مس رفسنجان در رشته فوتسال آقایان در هیچ رده سنی فعالیتی ندارد و هر تیم فوتسال آقایان در شهرستان که تحت عنوان باشگاه مس رفسنجان فعالیت می کند، خلاف و قابل پیگرد قانونی می باشد.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان 

خبرهای مرتبط