خبرهای مس رفسنجان

تیم بسکتبال جوانان صنعت مس رفسنجان در یک نبرد دوستانه مقابل تیم زین یزد صف آرایی کرد و پیروز میدان شد.

دوشنبه 29 دی 1393 08:40