خبرهای مس رفسنجان

لیگ برتر فوتبال کشور

یکشنبه 10 مهر 1401 20:18
112 بازدید

لیگ برتر فوتبال کشور

هفته هفتم

پایان نیمه اول

مس رفسنجان 1
صنعت نفت آبادان 0

زننده گل مهرداد رضایی
دقیقه 26


روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط