خبرهای مس رفسنجان

۲۴ مهر، روز اراده، روز خواستن و توانستن‏‎‏

یکشنبه 25 مهر 1400 06:55
385 بازدید


۲۴ مهر، روز اراده، روز خواستن و توانستن‏‎‏

روز ملی پارالمپیک  گرامی باد

 روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان