خبرهای مس رفسنجان

۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

پنج شنبه 13 آبان 1400 05:39
444 بازدید

۱۳ آبان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
و روز دانش آموز گرامی باد

 

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان