خبرهای مس رفسنجان

یگ برتر والیبال بانوان کشور

دوشنبه 17 آبان 1400 08:44
1531 بازدید

یگ برتر والیبال بانوان کشور

 

مس رفسنجان   🆚️   ستارگان فارس


دوشنبه 17 آبان ماه 1400

ساعت 16:00

مکان: سالن 9 دی

بدون حضور تماشاگر

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط