خبرهای مس رفسنجان

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

دوشنبه 26 مهر 1400 08:00
370 بازدید

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

روز تربیت بدنی و ورزش، فرصتی جهت اندیشیدن به روشهای توسعه و رشد وجودی انسان و معرفتی الگوهای انسانیت و پهلوانی است.
ورزش و تربیت بدنی به عنوان یک پدیده تربیتی سازنده ومفید در غنای فرهنگی جامعه حائز اهمیت است. 
فرارسیدن روز تربیت بدنی وورزش رابه کلیه دست اندرکاران تربیت بدنی و ورزش، مربیان، ورزشکاران، داوران ،پیشکسوتان ،قهرمانان ورزش وکلیه حامیان ورزش شهرستان رفسنجان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون جامعه ورزش کشور را مسئلت می نماییم.


روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان