خبرهای مس رفسنجان

عضو جدید و رئیس هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان مشخص شد.

دوشنبه 19 مهر 1400 12:36
1246 بازدید

عضو جدید و رئیس هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان عباس زارع بنی اسدی دارای لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان، سابقه مدیریتی در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و هیئت مدیره نظام مهندسی رفسنجان به عنوان عضو جدید هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان انتخاب و معرفی شد.
ضمن اینکه مهندس اصغر صالحی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره باشگاه مس رفسنجان منصوب شد.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان