خبرهای مس رفسنجان

سه مدال در روز آخر انتخابی تيم های ملی برای كاراته كاهای مس رفسنجان

شنبه 08 مرداد 1401 18:40
663 بازدید

سه مدال در روز آخر انتخابی تيم های ملی برای كاراته كاهای مس رفسنجان

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان،مسابقات انتخابی تيم های ملی رده پايه روز گذشته پايان يافت و كاراته كاهای مس رفسنجان در روز آخر هم  موفق به كسب سه مدال برنز و سه نفر از بازيكنان دعوت به اردو تيم ملی شدند.

طاها بشاورد و  محمد همايونی كاراته كاهای سنگين وزن رده سنی اميد و جوانان مدال برنز اوزان خود را كسب كردند و اميرحسن معين الدينی به عنوان سومی در بخش كاتا رسيد.

با عملكرد مثبت و با نظر كادر فنی تيم ملی، بهراد سلطان زاده،محمدعرفان عسكری و ابوالفضل همدم جو بعنوان نفرات منتخب كادر فنی به اردو تيم ملی دعوت شدند.


 روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان 

خبرهای مرتبط