خبرهای مس رفسنجان

حضور اعضاى تيم مس رفسنجان در كارگاههاى آموزشى مجوز حرفه اى

جمعه 11 اسفند 1402 12:16
183 بازدید

به گزارش روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت مس رفسنجان، كارگاه‌هاى آموزشى مجوز حرفه‌اى با همكارى كميته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال و تدريس مدرسين فدراسيون و حضور اعضاى تيم فوتبال مس رفسنجان برگزار شد.

كارگاه صيانت از فوتبال با تدريس ابراهيم شكورى، داورى با حضور دانيال مرادى، دوپينگ و اورژانس‌هاى پزشكى با تدريس دكتر توحيد سيف برقى و كارگاه هوش هيجانى دكتر على حجتى با شركت اعضاى كادر فنى و كليه بازيكنان تيم فوتبال مس رفسنجان برگزار شد.

مدرسين حاضر در اين دوره ها پس از تدريس موضوعات مرتبط در هر بخش به سوالات بازيكنان و اعضاى كادر فنى مس رفسنجان خصوصا پيرامون بخش هاى قوانين داورى، موضوعات حوزه پزشكى، دوپينگ و داروهاى مجاز ورزشكاران حرفه اى پاسخ دادند.

همچنين مستندات مرتبط با برگزارى كارگاه‌ها طبق دستورالعمل AFC در مهلت مقرر و در سامانه حرفه اى سازى كنفدراسيون فوتبال آسيا بارگزارى شد.

خبرهای مرتبط