خبرهای مس رفسنجان

تجلیل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان از دو بازیکن اسبق

دوشنبه 08 آذر 1400 12:41
559 بازدید

تجلیل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان از دو بازیکن اسبق

 

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان در پیش از آغاز دیدار دو تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان/هوادار با حضور در رختکن تیم هوادار از محمد قاضی ومحسن طرحانی دو بازیکن اسبق خود تجلیل به عمل آورد.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط