خبرهای مس رفسنجان

برنامه استعداد یابی و شروع آکادمی تیم والیبال بانوان باشگاه مس رفسنجان

چهارشنبه 21 مهر 1400 13:08
934 بازدید

برنامه استعداد یابی و شروع آکادمی تیم والیبال بانوان باشگاه مس رفسنجان


متولدین ۱۳۹۲  تا۱۳۸۳

زمان برگزاری:  پنجشنبه ۲۲ مهرماه

ساعت: ۹ صبح تا ۱۱

 مکان برگزاری: سالن فرهنگیان