خبرهای مس رفسنجان

اولین خرید تیم بسکتبال آقایان باشگاه مس رفسنجان در فصل جدید

شنبه 19 شهریور 1401 09:24
395 بازدید

اولین خرید تیم بسکتبال آقایان باشگاه مس رفسنجان در فصل جدید

سعید محمدی بازیکن با اخلاق و آینده دار نفت آبادان با حضور در دفتر معاون فنی باشگاه، آقای علیزاده با عقد قراردادی رسمی برای یک فصل به تیم بسکتبال مس رفسنجان پیوست.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط