خبرهای مس رفسنجان

انتصاب های جدید باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

سه شنبه 20 مهر 1400 14:01
325 بازدید


انتصاب های جدید باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

  طی حکم های جداگانه از سوی مهندس زیندینی مدیر عامل باشگاه صنعت مس رفسنجان، آقایان وحید امیری به عنوان مسئول استعداد یابی باشگاه مس رفسنجان و حومه و مهدی محمد حسینی به عنوان مدیر فنی دروازه بانهای آکادمی و پایه باشگاه صنعت مس رفسنجان منصوب شدند.

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان