خبرهای مس رفسنجان

آکادمی فوتبال روستایی صنعت مس رفسنجان

سه شنبه 18 آبان 1400 13:07
1467 بازدید

آکادمی فوتبال روستایی صنعت مس رفسنجان

متولدين ۱۳۸۸/۱۰/۱۱  پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۰

متولدین ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ جمعه  ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۰

متولدین ۱۳۸۹/۱۰/۱۱  شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰

 ساعت 13 تا 16

مکان  زمین چمن رضا آباد

بیمه و لباس ورزشی الزامی است

دهستان آزادگان ( ابراهیم آباد حاجی، اسلامیه، اکبر آباد بالا، اکبر آباد هجری، محی آباد، مهدی آباد برخوردار، اکبر آباد برخوردار، تاج آباد، تاج آباد کهنه، جعفر آباد، حسین آباد، محمودیه بهرامی، رضا آباد، عباس آباد آقا غفور، محمد آباد مختار، عیش آباد، فردوسیه، قائمیه، احمد آباد شور،موسی آباد )

روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان