خبرهای مس رفسنجان

بازی دوستانه پیشکسوتان

چهارشنبه 01 تیر 1401 10:21
53 بازدید

 بازی دوستانه پیشکسوتان 

مس رفسنجان       میناب

 جمعه 3 تیر ماه 1401

 ساعت 17:30

 ورزشگاه نوش آباد


روابط عمومی و رسانه باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان

خبرهای مرتبط